page_banner

Sənayedə şüşə butulkaların istehsal texnologiyası

Xammalın ilkin müalicəsi.  Kütləvi xammalı (kvars qumu, soda, əhəngdaşı, feldispat və s.) və quru yaş xammalı əzmək. Şüşə keyfiyyətini təmin etmək üçün tərkibində xammal olan dəmiri çıxarın.  
Partiyanın hazırlanması.  
Şüşə qarışığı yüksək temperaturda (1550 ~ 1600 ℃) nov sobasında və ya hovuz sobasında qızdırılır, formada, qabarcıqsız və qəlibləmə tələblərinə uyğun maye şüşə əmələ gətirir.  

about us14
about us11

Forma. İstənilən formada şüşə məmulatları, məsələn, boşqablar, müxtəlif qablar və s. hazırlamaq üçün maye şüşə qəlibə qoyulur.

İstilik müalicəsi. Yuvlama, söndürmə və digər proseslər vasitəsilə şüşənin daxili gərginliyi aradan qaldırıla və ya istehsal oluna bilər, faza ayrılması və ya kristallaşması və şüşənin struktur vəziyyəti dəyişdirilə bilər. İçkilərin qablaşdırılması sahəsində şüşə qablaşdırma qablarının üstünlükləri.  

1. Şüşə qablaşdırma materialları və qabların bir çox üstünlükləri var: 1. Şüşə materialları yaxşı maneə performansına malikdir, oksigenin və digər qazların işğalın məzmununa mane olmaq üçün çox yaxşı ola bilər, həmçinin uçucu komponentlərin atmosferə buxarlanmasının qarşısını ala bilər.

2. Şüşə butulka təkrar istifadə edilə bilər ki, bu da qablaşdırma xərclərini azalda bilər.

3. Şüşə rəng və şəffaflığı asanlıqla dəyişə bilər.

4. Şüşə butulkalar təhlükəsiz və gigiyenikdir, yaxşı korroziyaya davamlıdır və turşuya davamlıdır, turşu maddələrin (məsələn, tərəvəz suyu içkiləri və s.) qablaşdırılması üçün uyğundur.

5.Bundan əlavə, şüşə butulkalar avtomatik doldurma istehsal xətti üçün uyğun olduğundan, Çində şüşə şüşələr üçün avtomatik doldurma texnologiyası və avadanlıqlarının inkişafı nisbətən yetkindir və meyvə və tərəvəz suyu içkilərini qablaşdırmaq üçün şüşə şüşələrin istifadəsi Çində müəyyən istehsal üstünlüklərinə malikdir. . Əvvəlcə qəlibləri dizayn etməli, müəyyən etməli və istehsal etməliyik. Kvars qumu şüşə üçün əsas materialdır və digər köməkçi materiallar yüksək temperaturda maye halına salınır. Sonra qəliblərə enjekte etməliyik, soyuduq, kəsdik və şüşə qablar əmələ gətirməliyik. Şüşə butulkalar ümumiyyətlə sərt, lakin qəliblənmiş şəkildə işarələnir. İstehsal üsullarına görə şüşə butulkaları əl ilə üfürmə, mexaniki üfürmə və ekstruziya qəlibləmə üç yerə bölmək olar. Şüşə butulkalar tərkibinə görə natrium şüşə, qurğuşun şüşə və borosilikat şüşəyə bölünür.  

Şüşə butulkaların əsas xammalı təbii filiz, kvarsit, kaustik soda, əhəngdaşı və s. Şüşə butulkalar çox şəffaf və korroziyaya davamlıdır və əksər kimyəvi maddələrlə təmasda materialın xüsusiyyətləri dəyişməyəcək. İstehsal prosesi sadədir. Forma sərbəstdir və dəyişdirilə bilər. Yüksək sərtlik, istiliyə davamlı, təmiz, təmizlənməsi asan, təkrar istifadə edilə bilər. Qablaşdırma materialı kimi şüşə butulkalar əsasən qida, yağ, şərab, içki, ədviyyat, kosmetika və maye kimyəvi məhsullar və s., geniş istifadə olunur. 


Göndərmə vaxtı: 26 sentyabr 2021-ci il